Gemeenteraad

Zoektocht burgemeester

Vanwege het vertrek van Peter Snijders is een vacature ontstaan voor de functie van burgemeester van de gemeente Hardenberg. De procedure is nu gestart.

Meer informatie over Zoektocht burgemeester

Vergaderdata en agenda's

Tijdens de raadsvergaderingen nemen de leden van de raad besluiten over voorstellen van het college of van één van de raadsfracties.

Meer informatie over Vergaderdata en agenda's

Raadsleden en fracties

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op dit moment 33 leden uit acht verschillende fracties. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Meer informatie over Raadsleden en fracties

Inspreken

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad is het mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Meer informatie over Inspreken

Kijk live mee!

Alle raadsvergaderingen en oriënterende rondes zijn live mee te kijken via pc, tablet of smartphone. Achteraf kunt u de uitzendingen terugzien.

Meer informatie over Kijk live mee!

Contact

Telefoon: 0523 289 206
E-mail: griffie@hardenberg.nl

Meer informatie over Contact